Επικοινωνία - Holiday Beach Resort

Στοιχεία επικοινωνίας
Επίσημη ιστοσελίδα
Περίσσα Περίβολος - Σαντορίνη 84703
Τηλ. 22860 81659, 81803 Fax +30 28260 81803
Email: vholiday@otenet.gr
Υποβάλλοντας αυτή την φόρμα συμφωνείτε με την Πολιτική για Προστασία προσωπικών δεδομένων
       
* Απαραίτητα πεδία